Jula får snabba svar och hög svarsfrekvens med Analys-SMS från iP1

Jula får snabba svar och hög svarsfrekvens med Analys-SMS från iP1

Jula erbjuder via en rad stora butiker och webbhandel produkter till den som vill få något gjort i hemmet, hemmavid eller på sin fritid. Ett stort kundfokus präglar företaget och därför läggs stor vikt vid kundernas inställning till bland annat sina butiksbesök. Som en del i att fånga upp kundernas uppfattning så använder sig Jula av Analys-SMS från iP1.

- Anledningen till att vi började med enkäter via SMS var att det är ett bra sätt att få snabba svar och hög svarsfrekvens, säger Margareta Boström, insiktsansvarig och affärsutvecklare på Jula.

- Det passar dessutom extra bra om man vill ha svar tätt inpå en händelse som till exempel vid ett butiksbesök. Och den goda svarsfrekvensen gör att man får ut bra data att använda sig av i våra analyser.

Jula har därför använt sig av enkäter via Analys-SMS när de vill mäta inställningen efter ett kundbesök.

- Utifrån enkäterna har iP1 följt upp och sammanställt rapporter med data. Analyserna har vi gjort själva eftersom vi parar input från Analys-SMS med våra egna försäljningsdata, inköpsfrekvenser, snittköp och så vidare. iP1 har anpassat Analys-SMS för Jula bland annat genom gränssnitt och en automatisk speciallösning.

- Vi valde iP1 för att de är nära och lättillgängliga. De har en god service och kunnat anpassa sitt verktyg efter våra krav och behov. Vi hade också andra och egna krav på frågeställningar i våra enkäter och det har de fixat åt oss.

- Utifrån våra erfarenheter kan jag rekommendera andra att använda sig av enkäter via SMS som en del i verktygslådan när det gäller att följa upp exempelvis kunders inställning. Man bör dock tänka på att göra det med försiktighet och med respekt för mottagarens privatliv. Där är det viktigt att inse att man har ett ansvar.

Margareta vill avslutningsvis ge några tips när det gäller att använda sig av enkäter via SMS:

  • Skicka bara en påminnelse om alls
  • Ha bara max tre frågor och ett fritextalternativ
  • Om en händelse ska mätas, skicka sms tätt inpå händelsen men inte direkt efter
  • Skicka sms endast mellan kl 9 och 18
  • Passa på att klustra mottagarna och se om mönster kan ses, t ex geografiskt, typ av kund, vilken butik som besökts, när besöket gjorts etc
  • Skicka ej fler sms än nödvändigt
  • Ha med en länk för avregistrering av sms-utskick