Migrera din användare inför GDPR

Migrera din användare inför GDPR

I och med att GDPR träder i kraft den 25:e maj 2018 har vi utvecklat en ny användarportal för din integritets skull. I den nya portalen kommer du att behöva bekräfta vissa uppgifter, så som mobilnummer samt e-post.

Där har du även möjlighet att styra vilken information som vi eventuellt kommer att skicka till din e-post och ditt mobilnummer. Du kommer även att få en total överblick över vilka konton du har tillgång till.

Som administratör kan du även lägga till, ta bort och bjuda in användare på ditt konto, detta för att underlätta hantering för de som ansvarar för flera konton.

Tänk på att din nya användare borde vara personlig, då det nya systemet gör det möjligt för en användare att vara kopplad till flera konton. Om ni använder en info-mail eller någon annan generell användare för flera personer så rekommenderar vi istället att ni skapar en användare för varje person som använder tjänsten.

Vänligen följ länken nedan för att utföra migreringen av din användare

Migrera din användare