iP.1 effektiviserar kundmätningar för 700 trafikskolor

Manuella utskick av enkäter och påminnelser är nu ett minne blott för Sveriges Trafikskolors Riksförbund, STR, och dess drygt 700 medlemmar. Det tack vare iP.1 och deras automatiska SMS-utskick som ökar svarsfrekvensen på enkäter och Nöjd Kundindex.

 – Detta är en av våra största affärer hittills, säger Leif Alvarsson, VD på iP.1. För tre månader sedan fick iP.1 uppdraget att bygga in automatiska SMS-utskick i STRs affärssystem.

Det innebär att nästan 700 trafikskolor runt om i Sverige kommer att använda sig av iP.1s effektiva enkät-lösning. STRs medlemmar utgör drygt 80 % av Sveriges trafikskolor och varje år utbildar de runt 100 000 körkortstagare och 10 000 yrkesförare.  iP.1s lösning fungerar så att trafikskoleeleverna får tidsstyrda enkäter skickade till sig via e-post och SMS under kursens gång. STR mäter resultatet för respektive län och för hela landet i stort när det gäller de obligatoriska utbildningarna för att ta körkort som introduktionsutbildningen och Riskutbildningarna.

STR mäter också Nöjd Kundindex för de som går en B-körkortsutbildning på en trafikskola och använder STR:s nya elevplattform Elevcentralen Premium. STR är intresserade av resultatet för att kunna förbättra stödet till trafikskolorna i form av IT system, läromedel, fortbildningar m.m. På sikt och säkert redan vid årsskiftet kommer trafikskolorna kunna ta del av sitt resultat för att kunna förbättra verksamheten.    Alla frågor som ingår i enkäterna följer standard för Nöjd Kundindex och har tagits fram i ett nära samarbete med Högskolan i Skövde.

Med iP.1s egenutvecklade RESTful API, kan de göra anpassningar till nästan vilket affärssystem som helst. 

– I genomsnitt förlorar företag och organisationer cirka 50 % av sina kunder på fem år. Ca 70 % av kunderna lämnar tack vare dålig kundvård. I och med samarbetet med STR hoppas vi att fler företag och organisationer ser möjligheterna med enklare och smartare aviseringar och undersökningar direkt från det egna affärssystemet, avslutar Leif.