Ny styrelseordförande i iP.1

Håkan Johansson är ny styrelseordförande i iP.1. Han har en bakgrund som VD och Ekonomichef i både näringsliv och offentlig förvaltning.
Nu driver han konsultföretaget EkonomiVis AB med fokus på ekonomistöd och företagsledning.
Han gillar nätverk där människor med olika bakgrund möts och byter erfarenheter med varandra.

Håkan har bred och lång erfarenhet. Bland annat genomför han projekt i praktiskt affärsmannaskap på företag i många olika branscher där ekonomistyrning och affärsplaner är den gemensamma nämnaren.
Han ger fortlöpande ekonomi- och styrelseutbildningar för VD och ägare i ägarledda bolag.
Han har arbetat som affärssystem-konsult och varit delaktig i otaliga projekt med införande av ekonomisystem i mindre företag.

Tidigare har han arbetat med kvalitetsfrågor, främst processkartläggning via Lean.
Håkan håller i ledarskapsutbildningar för ungdomar bland annat genom Rotary och han har en fil.kand. med en mix av ekonomi, IT, psykologi och statskunskap.

“iP1 är ett företag jag följt några år. Här finns en äkta entreprenörsanda parat med en klar idé om att växa vidare. Jag gillar företag som vill något.”, säger Håkan.