Skicka SMS och enkäter ännu snabbare än förut

Användare som loggar in i vår webbapplikation kommer märka att vi snabbat upp applikationen markant, vilket ger ett trevligare användande av både WebbSMS samt AnalysSMS.

Startsidan för AnalysSMS har förändrats, där kan man nu se statistik över alla sina skickade enkäter.

Välkommen in till en snabbare applikation för att skicka SMS och enkäter!