SMS når fram på riktigt

Nå fram med ditt budskap
- var kunden än är

Trusted By SMS referens Jula SMS referens Länsförsäkringar SMS referens Tele2 SMS referens Ericsson
Integrera SMS med vårt moderna RESTful API

Utvecklar-site


RESTful SMS 1.0

Beskrivning

Här hittar du allt du behöver för att koppla vårt RESTful SMS API 1.0 till ditt system eller applikation. Med hjälp av ett SMS API kan du enkelt skräddarsy dina egna SMS-funktioner. För mer detaljerad information, tryck på knappen Teknisk dokumentation.

OBS: Du hittar din API-nyckel för vårt RESTful SMS API 1.0 i vår webbapplikation genom att logga in via denna länk. Den här API-nyckel kommer inte att fungera i vårt RESTful SMS API 2.0.

kodexempel

Nedan hittar du kodexempel för att skicka SMS i olika programmeringsspråk. Det du behöver för att kunna anropa vårt API är ett kostnadsfritt utvecklingskonto, som du kan skapa genom att klicka på knappen nedan.   
  using (var client = new HttpClient())
  {
    client.BaseAddress = new Uri("https://api.ip1sms.com/api/");
    client.DefaultRequestHeaders.Accept.Clear();
    client.DefaultRequestHeaders.Accept.Add(new MediaTypeWithQualityHeaderValue("application/json"));
    client.DefaultRequestHeaders.Authorization = new AuthenticationHeaderValue("Basic", Convert.ToBase64String(Encoding.ASCII.GetBytes(string.Format("{0}:{1}", "ip1-xxxxx", "API-Key"))));

    var sms = new OutgoingSMS()
    {
      From = "iP1",
      Numbers = new List<string>() { "46123456789" },
      Contacts = new List<int>(),
      Groups = new List<int>(),
      Message = "test",
      Prio = 1,
      Email = false
    };

    HttpResponseMessage response = await client.PostAsJsonAsync("sms/send", sms);

    if (response.IsSuccessStatusCode)
    {
      Console.WriteLine("Sent");
    }
    else
    {
      Console.WriteLine("Failed, " + response.StatusCode + ": " + await response.Content.ReadAsStringAsync());
    }
  }
  
   
  $conf = array(
    'account' => 'ip1-xxxxx',
    'password' => 'apiKey',
    'apiUrl' => 'api.ip1sms.com',
    'method' => 'POST',
    'endpoint' => '/api/sms/send',
  );

  $message = array(
    'Numbers' => ['4673055555'],
    'From' => 'iP.1',
    'Message' => "Test message via iP.1's REST API",
  );

  $jsonEncodedMessage = json_encode($message);
  // Set up request options
  $options = array(
    'http' => array(
      'header' => array(
        'Content-Type: application/json',
        'Authorization: Basic '. base64_encode($conf['account'].":".$conf['password']),
        'Content-Length: ' . strlen($jsonEncodedMessage)
      ),
      'method' => $conf['method'],
      'content' => $jsonEncodedMessage,
    )
  );

  $url = "https://" . $conf['apiUrl'] . $conf['endpoint'];
  $context = stream_context_create($options);
  // Send the request
  $response = file_get_contents($url, false, $context);
  // Print the response
  echo $response;
  
   
  Dim account As String = "ip1-xxxxxx"
  Dim password As String = "API-Key"

  Dim client As New HttpClient()

  client.BaseAddress = New Uri("https://api.ip1sms.com/api/")
  client.DefaultRequestHeaders.Accept.Clear()
  client.DefaultRequestHeaders.Accept.Add(New MediaTypeWithQualityHeaderValue("application/json"))

  Dim authString As String = Convert.ToBase64String(Encoding.ASCII.GetBytes($"{account}:{password}"))
  client.DefaultRequestHeaders.Authorization = New AuthenticationHeaderValue("Basic", authString)

  Dim sms As New With
    {
      Key .From = "iP1sms",
      Key .Numbers = New List(Of String)() From {"46123456789"},
      Key .Contacts = New List(Of Integer)(),
      Key .Groups = New List(Of Integer)(),
      Key .Message = "Test", Key .Email = False
    }

  Dim response As HttpResponseMessage = Await client.PostAsJsonAsync("sms/send", sms)


  End Sub`;
  

RESTful SMS 2.0

Beskrivning

Här hittar du allt du behöver för att koppla vårt RESTful SMS 2.0 API till ditt system eller applikation. RESTfull 2.0 är designat för att hantera höga volymer av SMS-trafik och lämpar sig perfekt för större grupputskick. Med hjälp av ett SMS API kan du enkelt skräddarsy dina egna SMS-funktioner. Tryck på knappen nedan för att läsa dokumentation samt få tillgång till kodexempel.

OBS: Du genererar din API-nyckel för vårt RESTful SMS API 2.0 i vår användarportal genom att logga in via denna länk. Den här API-nyckel kommer inte att fungera i vårt RESTful SMS API 1.0.


RESTful Surveys

Beskrivning

Här hittar du allt du behöver för att koppla vårt RESTful Survey API till ditt system eller applikation. Med hjälp av ett Survey API kan du enkelt skräddarsy dina egna automatiska kundundersökningar. För mer detaljerad information, tryck på knappen Teknisk dokumentation.

Kodexempel

Nedan hittar du ett enkelt kodexempel för att skicka en redan skapad enkät i olika programmeringsspråk. Det du behöver för att kunna anropa vårt API är ett kostnadsfritt utvecklingskonto, som du kan skapa genom att klicka på knappen nedan. Du kan enkelt skapa en enkät väl inloggad i appen Analys-SMS eller genom API-anrop.   
  using (var client = new HttpClient())
  {
    client.BaseAddress = new Uri("https://api.ip1sms.com/api/");
    client.DefaultRequestHeaders.Accept.Clear();
    client.DefaultRequestHeaders.Accept.Add(new MediaTypeWithQualityHeaderValue("application/json"));
    client.DefaultRequestHeaders.Authorization = new AuthenticationHeaderValue("Basic", Convert.ToBase64String(Encoding.ASCII.GetBytes(string.Format("{0}:{1}", "ip1-xxxxx", "API-Key"))));

    var survey = new OutgoingSurvey()
    {
      From = "iP1",
      Numbers = new List<string>() { "46123456789" },
      Contacts = new List<int>(),
      Groups = new List<int>(),
      Message = "test survey",
      Prio = 1,
      Email = false
    };

    HttpResponseMessage response = await client.PostAsJsonAsync("surveys/{survey}/send", survey);

    if (response.IsSuccessStatusCode)
    {
      Console.WriteLine("Survey Sent");
    }
    else
    {
      Console.WriteLine("Failed, " + response.StatusCode + ": " + await response.Content.ReadAsStringAsync());
    }
  }
  
   
  $conf = array(
    'account' => 'ip1-xxxxx',
    'password' => 'apiKey',
    'apiUrl' => 'api.ip1sms.com',
    'method' => 'POST',
    'endpoint' => '/surveys/{survey}/send',
  );

  $message = array(
    'Numbers' => ['4673055555'],
    'From' => 'iP.1',
    'Message' => "Test message via iP.1's REST API",
  );

  $jsonEncodedMessage = json_encode($message);
  // Set up request options
  $options = array(
    'http' => array(
      'header' => array(
        'Content-Type: application/json',
        'Authorization: Basic '. base64_encode($conf['account'].":".$conf['password']),
        'Content-Length: ' . strlen($jsonEncodedMessage)
      ),
      'method' => $conf['method'],
      'content' => $jsonEncodedMessage,
    )
  );

  $url = "https://" . $conf['apiUrl'] . $conf['endpoint'];
  $context = stream_context_create($options);
  // Send the request
  $response = file_get_contents($url, false, $context);
  // Print the response
  echo $response;
  
   
  Dim account As String = "ip1-xxxxxx"
  Dim password As String = "API-Key"

  Dim client As New HttpClient()

  client.BaseAddress = New Uri("https://api.ip1sms.com/api/")
  client.DefaultRequestHeaders.Accept.Clear()
  client.DefaultRequestHeaders.Accept.Add(New MediaTypeWithQualityHeaderValue("application/json"))

  Dim authString As String = Convert.ToBase64String(Encoding.ASCII.GetBytes($"{account}:{password}"))
  client.DefaultRequestHeaders.Authorization = New AuthenticationHeaderValue("Basic", authString)

  Dim survey As New With
    {
      Key .From = "iP1sms",
      Key .Numbers = New List(Of String)() From {"46123456789"},
      Key .Contacts = New List(Of Integer)(),
      Key .Groups = New List(Of Integer)(),
      Key .Message = "Test", Key .Email = False
    }

  Dim response As HttpResponseMessage = Await client.PostAsJsonAsync("surveys/{survey}/send", survey)


  End Sub`;
  

RESTful 2FA

Beskrivning

Genom att koppla på 2FA vid exempelvis registrering av nya konton kan du enkelt säkerställa att personen har angivit rätt uppgifter genom att bekräfta användarens telefonummer. Koden skickas som ett SMS till angivet nummer på nolltid.

När du integrerar tvåfaktorsautentisering via SMS från iP.1 får du automatisk tillgång till vår globala spamfilterlista som innehåller tusentals virtuella nummer som använts vid illasinnade bot-registreringar.

Kodexempel

Nedan hittar du kodexempel för att Skapa/skicka autentisering samt validera, i olika programmeringsspråk. Det du behöver för att kunna anropa vårt API är ett kostnadsfritt utvecklingskonto, som du kan skapa genom att klicka på knappen nedan.SMS Gateway (Soap) Deprecated


Kodexempel

OBS! API:et är deprekerat och kommer inte längre att vidareutvecklas. Vi rekommenderar er att använda något av våra REST API:er
Nedan hittar du kodexempel för skicka ett SMS med vår HTTP SMS Gateway i PHP. Det du behöver för att kunna anropa vårt SMS Gateway är ett kostnadsfritt utvecklingskonto, som du kan skapa genom att klicka på knappen nedan.


  
  $conf['apiurl'] = 'https://web.smscom.se/sendsms/sendsms.asmx?wsdl';
  $conf['mmsapiurl'] = 'https://web.smscom.se/mms/mms.asmx?wsdl';
  $conf['account'] = 'ip1-xxxxx'; 
  $conf['password'] = 'API-Key'; 
  
  $conf['to'] = '46712345678'; 
  $conf['from'] = 'iP1';
  $conf['prio'] = '1';
  $conf['msg'] = 'Test message via iP.1 API (Web Service)';
  $conf['msg_at'] = "Test send at message via iP.1 API (Web Service)";
  $conf['msg_bundle'] = "Test bundle message via iP.1 API (Web Service)";

  $client = new SoapClient($conf['apiurl']);
  $mmsClient = new SoapClient($conf['mmsapiurl']);

  $result = $client->balans(array('konto'=>$conf['account'], 'passwd' => $conf['password']));
  echo 'Balnace: ' . $result->balansResult;

  $smsresult = $client->sms(array('konto'=>$conf['account'], 'passwd' => $conf['password'], 'till' => $conf['to'], 'from' => $conf['from'], 'meddelande' =>$conf['msg'], 'prio' => $conf['prio']));

  echo 'Result of SMS: ' . $smsresult->smsResult;
  

SMS Gateway (http) Deprecated


Kodexempel

OBS! API:et är deprekerat och kommer inte längre att vidareutvecklas. Vi rekommenderar er att använda något av våra REST API:er
Nedan hittar du kodexempel för skicka ett SMS med vår HTTP SMS Gateway i PHP. Det du behöver för att kunna anropa vårt SMS Gateway är ett kostnadsfritt utvecklingskonto, som du kan skapa genom att klicka på knappen nedan.


  
  $conf['account'] = 'ip1-xxxx'; 
  $conf['password'] = 'api-key'; 
  $conf['apiurl'] = 'https://web.smscom.se/sendsms.aspx';
  
  $conf['to'] = '4673055555';   
  $conf['from'] = 'iP.1';    
  $conf['msg'] = 'Test message via iP.1 HTTP Request';    
  $conf['prio'] = '1';

  $data = http_build_query(array('acc'=>$conf['account'],'pass'=>$conf['password'],'msg'=> $conf['msg'],'from'=>$conf['from'],'to'=> $conf['to'],'prio'=>$conf['prio'], 'type' => ''));
      
  
  $opts = array('http' =>
    array(
      'method' => 'GET',
      'header' => 'Content-type: application/x-www-form-urlencoded',
      'content' => $data
    )
  );
  
  $context = stream_context_create($opts);      
  $result = file_get_contents($conf['apiurl'] . '?' . $data, false, $context);
  
  echo 'Result/SMS ID: ' . $result;
  

Statuskoder SMS

Nedan hittar du en lista över alla SMS statuskoder samt beskrivning för varje kod. Om du använder flertalet av våra API:er med samma API-nyckel behöver du lägga till stöd för statuskoderna i alla använda API:er.


Statuskoder
Statuskod Meddelande Beskrivning Försök igen med samma data? Applicerbart API
0 Delivered to gateway Meddelanden har nått Gateway och bör betraktas som "Under behandling". Nej (Slutdestination ännu inte nådd) REST, SOAP, Gateway
1 Gateway login failed Misslyckades att logga in på gateway. Ja, senare SOAP, Gateway
3 Invalid number format Ogiltigt nummerformat. Nej SOAP, Gateway
11 Delayed delivery Tidsinställt Meddelande, kommer att skickas i framtiden. Nej (Slutdestination ännu inte nådd) SOAP, Gateway
12 Delayed delivery cancelled Tidsinställt SMS avbrutet av användaren. Nej SOAP, Gateway
21 Delivered to the GSM network Meddelandet bär ses som "under behandling" och kan komma att behålla statuses till mottagarens telefon finns tillgänglig på GSM-nätet eller tills 48 timmar har gått. Nej (Slutdestination ännu inte nådd) REST, SOAP, Gateway
22 Delivered to the phone Meddelande har levererats utan problem. Nej REST, SOAP, Gateway
41 Invalid message content Ogiltigt innehåll i meddelandet. Nej Ingen (Deprekerad)
42 Internal error Internt fel. Vänligen kontakta supporten för mer info. Ja REST, SOAP, Gateway
44 Delivery failed Mottagaren fanns inte tillgänglig på GSM nätverket under SMS:ets livsspann (48 Timmar). Ja Ingen (Deprekerad)
50 General delivery error Generellt leveransfel. Nej SOAP, Gateway
51 Delivery to GSM network failed Ett radiontorn misslyckade att leverera meddelandet/Mottagaren fanns inte tillgänglig på GSM nätverket under SMS:ets livslängd (48 Timmar). Ja REST, SOAP, Gateway
52 Delivery to phone failed Mottagaren fanns inte tillgänglig på GSM-nätet under meddelandets livslängd (48 timmar). Yes REST, SOAP, Gateway
55 Unknown   No Ingen (Deprecated)
60 Unknown   No Ingen (Deprecated)
100 Insufficient credits Otillräckligt med SMS-saldo för att kunna utföra utskicket. Refill credits first SOAP, Gateway
101 Wrong account credentials Ogiltiga kontouppgifter. No SOAP, Gateway
110 Parameter error   No SOAP, Gateway

Lime integrerar SMS från iP.1

Besched integrerar SMS från iP.1

WinEazy integrerar SMS från iP.1

Flex HRM integrerar SMS från iP.1

HRM Software integrerar SMS från iP.1

IOL Tool integrerar SMS från iP.1

Gardeco integrerar SMS från iP.1

aSTRa Web integrerar SMS från iP.1

Skibar systems integrerar SMS från iP.1