Snabba svar och hög svarsfrekvens för Jula med Analys-SMS från iP1

Snabba svar och hög svarsfrekvens för Jula med Analys-SMS från iP1

Jula erbjuder via en rad stora butiker och webbhandel produkter till den som vill få något gjort i hemmet, hemmavid eller på sin fritid. Ett stort kundfokus präglar företaget och därför läggs stor vikt vid kundernas inställning till bland annat sina butiksbesök. Som en del i att fånga upp kundernas uppfattning så använder sig Jula av Analys-SMS från iP1 för sina kundenkäter.

iP1 har anpassat gränssnittet på verktyget efter Julas önskemål och samverkat kring utformningen av enkäterna och dess frågor. Dessutom har en automatisk speciallösning gjorts för att ytterligare anpassa Analys-SMS till Jula. iP1 har sedan tagit hand om utskicken och insamlandet av data. Detta har sedan sammanställts i datarapporter till Jula. Därifrån har kunden själv gjort analyserna. ”Anledningen till enkäter via SMS är att det är ett bra sätt att få snabba svar och hög svarsfrekvens. Det passar dessutom extra bra om man vill ha svar tätt inpå en händelse som till exempel vid ett butiksbesök. Den goda svarsfrekvensen gör att man får ut bra data att använda sig av i våra analyser.” - Margareta Boström, insiktsansvarig och affärsutvecklare på Jula.

Jula valde iP1 för närheten, lättillgängligheten, god service och anpassningsmöjligheterna av verktyget Analys-SMS efter sina krav och behov.