iP.1 effektiviserar kundmätning för 700 trafikskolor

iP.1 effektiviserar kundmätning för 700 trafikskolor

Manuella utskick av enkäter och påminnelser är nu ett minne blott för Sveriges Trafikskolors Riksförbund, STR, och alla dess medlemmar, tack vare kontinuerliga automatiska SMS-utskick från iP.1

– SMS är ett enkelt sätt att mäta kvalitet och betydligt billigare än traditionella metoder. Tidigare gjorde vi enkäter manuellt då och då, nu får vi en löpande uppföljning där alla deltagare får möjlighet att svara. Vi får genomgående höga kvalitetsbetyg, men också en hel del uppslag till fortsatt utveckling. Nu tittar vi på möjligheterna att bryta ner resultaten för varje enskild trafikskola, som då får tillgång till nya förbättringsverktyg, säger Håkan Björklund, vd för STR.

Analys-SMS är helt integrerat i STR:s affärssystem och ger förutom elevenkäter under pågående utbildning även tillgång till Nöjd Kund Index-mätningar.