Web SMS

NKIKundundersökning via SMS

Via SMS kan ni ta temperaturen på er kundrelation. Svaren resulterar i ett Nöjd Kund Index (NKI), som är ett beprövat sätt att få insikter i båda lojalitet och nöjdhet. Med NKI kan du mäta hur ert varumärke presterat över tid och hur väl ni står er i relation till andra i branschen. Det är ett bra sätt att checka av vad ni behöver jobba på för att segla upp till en bättre position gentemot era konkurrenter, eller få en bekräftelse på att det ni gör i er kundkontakt faktiskt fungerar.

När du väljer att skicka en mobilanpassad enkät via SMS sänker du hindren och gör det enkelt för kunderna att snabbt svara på frågor som rör din verksamhet. SMS är, till skillnad från telefonsamtal och mejlutskick, en gyllene medelväg som varken stör kunden i vardagen eller försvinner långt ner i skräpkorgen. SMS träffar personligt och får uppmärksamhet direkt.

Användningsområden för NKI via SMS

NKI som modell är tänkt att besvara tre frågeställningar som är ungefärligt likvärdiga oavsett branch:

  • Hur nöjd en kund/medlem är med verksamheten totalt sett
  • Hur väl verksamheten lever upp till förväntningar
  • Hur nära verksamheten kommer en ideal verksamhet inom samma bransch
Kontakta oss för info och vägledning

Gör din SMS-undersökning med hjälp av iP1

Använd tjänsten SMS-undersökning och skapa en välplanerad NKI-undersökning.

  • Få rapporter med prioriterade nyckeltal – direkt till din mejl, varje månadsskifte.
  • Få möjlighet att lägga till flera användare på kontot, så att fler automatiskt kan ta del av nyckeltal och grafer.
  • Få möjlighet att både följa resultatet i realtid och tidsbestämma vilken period utskicken ska ske.

Hur gör man en NKI-undersökning?

En mobilanpassad enkät skickas till dina kunder via SMS. Genom SMS når du ut till fler än via traditionella kanaler (ex. mejlutskick och pappersenkäter) och får därför högre svarsfrekvens. Kunden besvarar sedan frågorna med att välja en siffra mellan 1-10, där 10 är det högsta betyget.

Exempel på frågor i en kundundersökning

En NKI-undersökning innehåller frågor som passar alla företag, oavsett bransch och storlek. Frågorna baseras på tre frågeställningar:

  • Hur nöjd är kunden/medlemmen med verksamheten?
  • Hur väl lever verksamheten upp till förväntningarna?
  • Hur nära kommer verksamheten en ideal verksamhet inom samma bransch?

Hur tolkar man resultatet av en NKI-undersökning?

När enkäten är besvarad får du ut ett NKI-värde som sträcker sig mellan 0 till 100, vilket ger ett bra underlag för insikter om kundnöjdhet. Ju högre siffra desto nöjdare är dina kunder. Indexet används för att se hur du står dig jämfört med andra konkurrenter i branschen, men också för att jämföra ditt eget resultat och utvecklingen över tid. Gör du dina undersökningar via iP1 så räknas NKI-värdet ut automatiskt åt dig.

iP.1 effektiviserar kundmätning för 700 trafikskolor

Manuella utskick av enkäter och påminnelser är nu ett minne blott för Sveriges Trafikskolors Riksförbund, STR, och alla dess medlemmar, tack vare kontinuerliga automatiska SMS-utskick från iP.1

– SMS är ett enkelt sätt att mäta kvalitet och betydligt billigare än traditionella metoder. Tidigare gjorde vi enkäter manuellt då och då, nu får vi en löpande uppföljning där alla deltagare får möjlighet att svara. Vi får genomgående höga kvalitetsbetyg, men också en hel del uppslag till fortsatt utveckling. Nu tittar vi på möjligheterna att bryta ner resultaten för varje enskild trafikskola, som då får tillgång till nya förbättringsverktyg, säger Håkan Björklund, vd för STR.

Analys-SMS är helt integrerat i STR:s affärssystem och ger förutom elevenkäter under pågående utbildning även tillgång till Nöjd Kund Index-mätningar.

Referens STR

Ett specialdesignat verktyg för din verksamhet

Att integrera vår NKI-tjänst i din verskamhet kräver noggranhet och planering. Om du är intresserad av vår NKI-lösning, vänlig klicka på knappen nedan så återkommer vi med ett prisförslag och en plan för just din verksamhet.

Kontakta oss för info och vägledning

Integrera API:et för sms-undersökning i ert system

Vi har gjort det enkelt för dig att koppla tjänsten till ert eget CRM, CMS eller liknande system. När du väljer vårt API så guidar vi dig så allt blir rätt i implementeringen. Vi finns också till hands om ni behöver anpassa lösningen till just er verksamhet och era behov. Kontakta oss för mer information, så lyssnar vi in och berättar hur tjänsten kan stötta er i att ta reda på hur nöjda era kunder är.