SMS marknadsföring är en personlig kanal

Bra att veta om SMS

Fakta om SMS och tips på innehåll

SMS har som alla kanaler sina begränsningar. Men de uppvägs utan tvivel av det höga observationsvärdet SMS har. SMS blir lästa! Här nedan får du tillgång till lite fakta kring SMS och tips på innehåll som du kan utveckla för att använda i din SMS Marknadsföring till dina kunder eller användare.

Fakta om SMS

Antal tecken är begränsat

Ett SMS innehåller 160 tecken. Ett mycket begränsat antal tecken för kommunikation. Men i avgränsningar och begränsningar skapas också möjligheter att verkligen lyfta fram det viktigaste och bli tydlig. Bejaka utmaningen!

Det finns även möjlighet att skriva fler tecken, upp till 918 tecken, men då räknas din text som totalt sex SMS, även om mottagaren får texten sammanfogad i en löpande text.

Ren text utan krusiduller

SMS är i princip rena textmeddelanden, det innebär även begränsningar i hur texten kan formateras. Glöm fet-text, kursiv och olika storlekar. Det kan uppfattas som ”fattigt” men återigen, se det som en utmaning att texten du skriver verkligen blir kort, koncis och kärnfull.

Webblänkar för att leda vidare

Även om texten inte kan formateras kan dock webblänkar läggas in i SMS. Det är synnerligen användbart för att lotsa mottagaren vidare till en kampanjsida, en enkät eller kanske ett oemotståndligt erbjudande.

Avsändare av SMS

Normalt har ett SMS antingen ett mobilnummer eller ett namn som avsändare. När du nyttjar vår tjänst finns möjligheten att gå ifrån ett mobilnummer och skapa ett unikt avsändarna. Du kan bolla med 3 till 11 tecken och du kan använda samtliga bokstäver från A till Z likväl som samtliga siffror 0 till 9.

Tips på innehåll

Uppmärksamma speciella dagar

Den som vet mest vinner. Ett slitet uttryck, men när det gäller kunder är det högsta relevant. Var noga med att samla in värdefull information om dina användare och kunder. Den kan sedan användas för att skicka professionellt personliga meddelande. Det kan handla om att uppmärksamma en födelsedag, en årsdag eller ett specialintresse.

Relevanta erbjudande och möjligheter

Ju mer du vet om dina användare och kunder desto enklare blir det att anpassa erbjudande, information och annat till specifika målgrupper eller rent av personer. Det innebär att du på ett professionellt sätt kan ge dina användare exempelvis förhandsinformation eller omvärldsbevakning som de kan dra nytta av.

Bekräftelser och ändringar

Eftersom SMS har ett fantastiskt högt observationsvärde, 90 procent av SMS läses inom 90 sekunder, är kanalen utmärkt för att skicka olika former av bekräftelser, ändringar eller viktiga meddelanden. Den kan handla om att bekräfta en mötestid, meddela en ändrad mötesplats eller såklart unika kunderbjudanden med kort tid att agera på.

Undersökningar

Enkäter för att lära känna kunder och användare lämpar sig ypperligt för SMS. Skapa korta men kärnfulla enkäter på webben. Använd sedan SMS för att driva dina användare att svara på 3–5 korta frågor. Det ger dig möjlighet att lära känna dina kunder, utveckla dina aktiviteter eller dina produkter och tjänster på ett effektivt sätt.

Avregistrering

När du använder SMS som kanal i din marknadsföring är det oerhört viktigt att du är lyhörd för kunden och erbjuder möjlighet till avregistrering, varje gång du ger ett utskick. Kunden måste på ett enkelt sätt kunna avsluta sin kommunikation med ditt företag eller organisation. Det är i grunden en fråga om respekt och tillit.