SMS API service icon

Tvåfaktorsautentisering via SMS från iP.1

Tvåfaktorsautentisering (2FA) ger inte bara dina kunders konton en högre grad av säkerhet – du skyddar också ditt eget system mot skräpkonton och illasinnade robotinloggningar.

Testa kostnadsfritt

Skapa ett konto, kopiera exempelkoden och klistra in i ditt projekt, sen är du redo att höja säkerheten i ditt system!

Integrationsstjänster från iP.1

Vad är Tvåfaktorsautentisering?

Tvåfaktorsautentisering (2FA) innebär ett extra säkerhetssteg för att säkerställa att det verkligen är rätt person som försöker logga in.

Det vanligaste tillvägagångssättet är att använda 2FA kopplad till den ordinarie inloggningsprocessen, som triggas när en användare har skrivit in sitt lösenord. Systemet i fråga skickar då ut en verifikationsskod via SMS till användarens registrerade mobilnummer, som användaren sedan fyller i för att bekräfta sin inloggning.

Varför ska jag använda tvåfaktorsautentisering?

Att använda enbart användarnamn och lösenord för att säkra dina online-konton är längre inte en optimal säkerhetslösning tack vare det alltmer återkommande problemet med dataintrång som bland annat utförs för att stjäla viktig information, så som kreditkortsuppgifter, personnummer och annan känslig data.

När 2FA används i samband med inloggning blir det mycket svårare för obehöriga att komma åt enheter och digitala tjänster än när bara en faktor, så som ett lösenord används. Skydda dina system eller dina kunders konton genom att integrera tvåfaktorsautentisering (2FA) genom iP.1´s smarta SMS API.

Global blacklist för Spam-nummer

När du integrerar tvåfaktorsautentisering från iP.1 får du automatisk tillgång till vår globala blacklist som består av virtuella nummer, samt mobilnummer som använts vid bland annat kontoregistreringar av botar och annan form av illasinnad aktivitet. Du kan läsa mer om hur du avgör ifall ett nummer är ett ett så kallat engångsnummer på vår Github-sida.

Blacklisten är utmärkt att använda för att kontrollera nummer som anges vid exempelvis kontoregistrering i en registreringsprocess. Du har också möjlighet att själv lägga till nummer till blacklisten för att se till dessa nummer inte används i andra system. Du kan läsa mer om hur du lägger till nummer till blacklisten på vår Github-sida.

Så enkelt är det!

Skapa ett kostnadsfritt utvecklingskonto, klistra in koden från våra kodexempel och börja skicka 2FA!

Med hjälp av vår utförliga dokumentationssida kan du med enkelhet skapa ett 2FA-flöde i ditt eget system eller mjukvara på nolltid.

Behöver du support?

Inga problem! Vårt utvecklingsteam står redo för att vägleda dig i din integration, bara slå en signal eller kontakta oss via mail så hjälper vi dig.

Autentisera Validera
using (var client = new HttpClient()) { client.BaseAddress = new Uri("https://api.ip1sms.com/api/"); client.DefaultRequestHeaders.Accept.Clear(); client.DefaultRequestHeaders.Accept.Add(new MediaTypeWithQualityHeaderValue("application/json")); client.DefaultRequestHeaders.Authorization = new AuthenticationHeaderValue("Bearer", "API Key"); var authenticate = new { Recipients = "46712345678", From = "iP1", MessageFormat = "Använd följande kod för autentisering {0}" Length = "6" ExpirationTime = "1200" }; HttpResponseMessage response = await client.PostAsJsonAsync("authentications", authenticate); }
string submittedCode = Console.ReadLine(); // e. g. 453342 using (var client = new HttpClient()) { client.BaseAddress = new Uri("https://api.ip1sms.com/api/"); client.DefaultRequestHeaders.Accept.Clear(); client.DefaultRequestHeaders.Accept.Add(new MediaTypeWithQualityHeaderValue("application/json")); client.DefaultRequestHeaders.Authorization = new AuthenticationHeaderValue("Bearer", "API Key"); var validate = new { Phone = "46712345678", Code = submittedCode, }; HttpResponseMessage response = await client.PostAsJsonAsync("authentications/validate", validate); if (response.IsSuccessStatusCode) { Console.Log("Validated"); } else { Console.Log("Failed, " + response.StatusCode + ": " + await response.Content.ReadAsStringAsync()); } }
Autentisera Validera
$message = array( 'Phone' => '46712345678', 'From' => 'iP1', 'MessageFormat' => 'Använd följande kod för autentisering {0}', 'Length' => '6', 'ExpirationTime' => '1200' ); $jsonEncodedMessage = json_encode($message); $options = array( 'http' => array( 'header' => array( 'Content-Type: application/json', 'Authorization: Bearer ' . 'API key', 'Content-Length: ' . strlen($jsonEncodedMessage) ), 'method' => 'POST', 'content' => $jsonEncodedMessage, ) ); $context = stream_context_create($options); $response = file_get_contents('https://api.ip1sms.com/api/authentications/validate', false, $context);
$submittedCode = $_POST["code"]; // e. g. 453342 $conf = array( 'Phone' => '46712345678', 'Code' => $submittedCode, ); $jsonEncodedMessage = json_encode($conf); $options = array( 'http' => array( 'header' => array( 'Content-Type: application/json', 'Authorization: Bearer ' . 'API key', 'Content-Length: ' . strlen($jsonEncodedMessage) ), 'method' => 'POST', 'content' => $jsonEncodedMessage, ) ); $context = stream_context_create($options); $response = file_get_contents('https://api.ip1sms.com/api/authentications', false, $context); echo $response;