Information om tjänster från iP.1 och GDPR

Den nya dataskyddsförordningen, GDPR trädde i kraft den 25:e maj 2018. För att möta detta tillsammans med våra kunder har vi gjort en hel del ändringar i villkor och avtal för att du som kund skall känna dig trygg hos oss. Samtliga avtal och dokument hittar du under rubriken "Avtal och dokument".

Vi har bland annat tagit fram en helt ny användarportal för att du som administratör ska kunna hålla koll på den information iP.1 hanterar för användare och personal. Vi har även uppdaterat vårt system för att du enkelt ska kunna hantera information som finns i vårt system, så som utgående och inkommande SMS, kontaktdata (mobilnummer och andra känsliga uppgifter).


Hur hanterar iP.1 dina personuppgifter?

iP.1 är Personuppgiftsansvariga för de personuppgifter vi samlar in om er som kund/användare. Dessa uppgifter kommer du att kunna se och hantera i vår nya användarportal. De personuppgifter som ni lagrar i våra applikationer, så som i kontakter, inkommande/utgående SMS, enkätresultat och liknande, är ni personuppgiftsansvariga och där behöver ni se till att ni uppfyller de lagkrav som finns för behandling av personuppgifter.

Hur säkerställer iP.1 att din data är säker?

iP.1 använder sig av den senaste säkerhetstekniken inom datalagring och använder Microsoft Azure, en av de ledande leverantörerna av molntjänster. Detta tillsammans med rutinmässiga kontroller av säkerheten gör att du kan känna dig trygg när det kommer till lagring av uppgifter som dina kunders/medlemmars kontaktuppgifter, eller annan känslig information i iP.1´s system.

Kan iP.1 skriva på ett Personuppgiftsbiträdesavtal?

Vi har tyvärr inte möjlighet att granska och skriva på olika Personuppgiftsbiträdesavtal med våra tusentals kunder, därför har vi tagit fram standardavtal för samtliga kunder som utgår efter de krav som ställs i enlighet med GDPR.


Avtal och dokument

Här kan du ta del av de nya avtal och dokument som tagits fram i samband med skiftet till GDPR