SMS når fram på riktigt

Nå fram med ditt budskap
- var kunden än är

Ja, jag vill prova ett kostnadsfritt testkonto!

Klicka här
Nöjdare kunder med iP.1

Nöjd-Kund-Index via SMS

Läs mer

90% av alla SMS läses inom 90 sekunder

Läs mer

iP.1 effektiviserar kundmätningar för 700 trafikskolor

Läs mer