SMS når fram på riktigt

Nå fram med ditt budskap
- var kunden än är

SMS referens Jula SMS referens Länsförsäkringar SMS referens Tele2 SMS referens Interflora SMS referens Ericsson SMS referens Resia
SMS gateway för företag
Webb-SMS

SMS Gateway


Kraftfull SMS gateway ger nya möjligheter!

SMS gateway från iP.1 är en av marknadens mest kraftfulla och ger dig möjlighet att enkelt och säkert skicka SMS från ditt eget system. Tack vare direktkoppling till de flesta operatörer världen över och kostnadsfria leveransrapporter får du maximal leveransfrekvens – det innebär i praktiken ett SMS API med full global täckning.


Spara tid och pengar!

Vårt välplanerade saldosystem betalar du bara för de SMS du skickar genom vårt SMS API. En effektiv SMS-integration kräver också effektiva betalningslösningar. Du kan välja automatisk påfyllning av ditt saldo när det börjar sina. Vid stora volymer återkommer vi med offert. Du har även möjlighet till efterfakturering.


Automatisera SMS-utskick med SMS API

Du kan enkelt koppla ihop vår SMS Gateway med dagliga rutiner, som till exempel automatiska SMS-bekräftelser på inbokade besök, automatisk generering av lösenord via SMS, SMS-påminnelser för obetalda fakturor och mycket mer. Med ett smart och kraftfullt SMS API blir det mesta möjligt. Skapa ett kostnadsfritt utvecklarkonto och kom igång direkt!

Tidsstyrda SMS-påminnelser

I vårt SMS API finns funktioner för att enkelt välja när du vill att SMS ska gå iväg från ditt system. iP.1 SMS-API är stabilt och säkert oavsett programmeringsspråk och är byggt för att vara enkelt att komma igång med. Från oss får du exempelkod som kan användas för att snabbt komma igång med kopplingen till vår SMS Gateway. Du kan även hantera dina SMS-utskick via vår webbapplikation med ett och samma konto.

SMS-utskick med olika avsändare

Via vårt SMS API kan du enkelt koppla ihop olika avsändare till olika områden, exempelvis en för tidsbokningar, en för lösenordshantering och så vidare. Här skapar du din egen smarta integrerade SMS-applikation med mängder av kraftfulla funktioner.

Användningsområden

En SMS-integration är en prisvärd och effektiv investering som ger oändliga möjligheter att kommunicera effektivt med både kunder och personal. Tack vare vårt SMS API kan du enkelt automatisera vitala kommunikationskanaler.


Exempelkod: Skicka ett SMS

För mer utförlig dokumentation besök vår utvecklarsite

                
  using (var client = new HttpClient())
  {
    client.BaseAddress = new Uri("http://api.ip1sms.com/api/");
    client.DefaultRequestHeaders.Accept.Clear();
    client.DefaultRequestHeaders.Accept.Add(new MediaTypeWithQualityHeaderValue("application/json"));
    client.DefaultRequestHeaders.Authorization = new AuthenticationHeaderValue("Basic", Convert.ToBase64String(Encoding.ASCII.GetBytes(string.Format("{0}:{1}", "ip1-xxxxx", "API-Key"))));

    var sms = new OutgoingSMSDTO()
    {
      From = "iP1",
      Numbers = new List<int>() { "46123456789" },
      Contacts = new List<int>(),
      Groups = new List<int>(),
      Message = "test",
      Prio = 1,
      Email = false
    };

    HttpResponseMessage response = await client.PostAsJsonAsync("sms/send", sms);

    if (response.IsSuccessStatusCode)
    {
      Console.Log("Sent");
    }
    else
    {
      Console.Log("Failed, " + response.StatusCode + ": " + await response.Content.ReadAsStringAsync());
    }
  }
                
              
                
      $conf = array(
        'account' => 'ip1-xxxxx',
        'password' => 'apiKey',
        'apiUrl' => 'api.ip1sms.com',
        'method' => 'POST',
        'endpoint' => '/api/sms/send',
      );

      $message = array(
       'Numbers' => ['4673055555'],
       'From' => 'iP.1',
       'Message' => "Test message via iP.1's REST API",
      );

      $jsonEncodedMessage = json_encode($message);
      // Set up request options
      $options = array(
        'http' => array(
          'header' => array(
            'Content-Type: application/json',
            'Authorization: Basic '. base64_encode($conf['account'].":".$conf['password']),
            'Content-Length: ' . strlen($jsonEncodedMessage)
          ),
          'method' => $conf['method'],
          'content' => $jsonEncodedMessage,
        )
      );

      $url = "https://" . $conf['apiUrl'] . $conf['endpoint'];
      $context = stream_context_create($options);
      // Send the request
      $response = file_get_contents($url, false, $context);
      // Print the response
      echo $response;
                
              
                
      Dim account As String = "ip1-xxxxxx"
      Dim password As String = "API-Key"

      Dim client As New HttpClient()

      client.BaseAddress = New Uri("https://api.ip1sms.com/api/")
      client.DefaultRequestHeaders.Accept.Clear()
      client.DefaultRequestHeaders.Accept.Add(New MediaTypeWithQualityHeaderValue("application/json"))

      Dim authString As String = Convert.ToBase64String(Encoding.ASCII.GetBytes($"{account}:{password}"))
      client.DefaultRequestHeaders.Authorization = New AuthenticationHeaderValue("Basic", authString)

      Dim sms As New With
        {
          Key .From = "iP1sms",
          Key .Numbers = New List(Of String)() From {"46123456789"},
          Key .Contacts = New List(Of Integer)(),
          Key .Groups = New List(Of Integer)(),
          Key .Message = "Test", Key .Email = False
        }

      Dim response As HttpResponseMessage = Await client.PostAsJsonAsync("sms/send", sms)


      End Sub`;
                
              

Det här behöver du:

Ett konto med SMS-saldo.

Alla våra tjänster kan användas via vår webbapplikation eller vårt API. Det enda du behöver är ett konto med SMS-saldo och eventuella extratjänster.

Vill du utvärdera våra tjänster? Följ länken för att skapa ett kostnadsfritt utvecklarkonto!


Några av våra integrationer


Lime integrerar SMS från iP.1

Besched integrerar SMS från iP.1

WinEazy integrerar SMS från iP.1

Flex HRM integrerar SMS från iP.1

HRM Software integrerar SMS från iP.1

IOL Tool integrerar SMS från iP.1

Gardeco integrerar SMS från iP.1

aSTRa Web integrerar SMS från iP.1

Skibar systems integrerar SMS från iP.1


Hjälp-länkar