SMS Gateway

SMS GatewayIntegrera SMS i ditt system

SMS Gateway från iP1sms är en av marknadens mest kraftfulla och består av ett flertal SMS API:er som du når genom olika protokoll, beroende på just ditt användningsområde och behov. Vi ger dig möjlighet att enkelt och säkert skicka SMS från din egen mjukvara. Tack vare direktkoppling till de flesta operatörer världen över och kostnadsfria leveransrapporter får du maximal leveransfrekvens – det innebär i praktiken ett SMS API med full global täckning.

Skicka och ta emot SMS

Med våra virtuella nummer kan du skapa en dubbelriktad kommunikationsväg i din egen mjukvara. Du kan också samla in information till vårt integrerade kontakt-API genom att skicka nyckelord via SMS till ett virtuellt nummer.

Spara tid och pengar!

En effektiv SMS Gateway kräver också effektiva betalningslösningar. Vi erbjuder både efterfakturering och saldomodell, beroende vad som passar just dig. Vid stora volymer återkommer vi med offert.

Fördelar med vår SMS Gateway

Smarta och effektiva SMS API:er med många fördelar. Du kan till exempel:

 • Komma igång direkt med färdig exempelkod
 • Skicka SMS med global täckning
 • Skicka och ta emot SMS med virtuellt nummer
 • Automatisera undersökningar via SMS
 • Automatisera NKI via SMS
 • Implementera tvåfaktorsautentisering via SMS (2FA)
 • Fri tillgång till våra webb-klienter
Skapa ett kostnadsfritt utvecklarkonto

Du når våra API:er genom följande protokoll

SMPP

Short Message Peer-to-Peer. Ett Meddelandeprotokoll som används SMS-operatörer sinsemellan. SMPP-protokollet används bland annat av mobiltelefoner när de skickar SMS till varandra.

HTTPS/S

Hypertext Transfer Protocol. Ett protokoll som används för att skicka information via webben, exempelvis när en webbläsare frågar en webbserver efter en HTML-sida.

SMTP

Simple Mail Transfer Protocol. Ett protokoll som används när du skickar ett e-postmeddelande, exempelvis från en e-postklient som Microsoft Outlook.

Exempelkod: Skicka ett SMS

API: RESTful 1.0

För mer utförlig dokumentation besök vår utvecklarsite

                
using (var client = new HttpClient())
{
  client.BaseAddress = new Uri("http://api.ip1sms.com/api/");
  client.DefaultRequestHeaders.Accept.Clear();
  client.DefaultRequestHeaders.Accept.Add(new MediaTypeWithQualityHeaderValue("application/json"));
  client.DefaultRequestHeaders.Authorization = new AuthenticationHeaderValue("Basic", Convert.ToBase64String(Encoding.ASCII.GetBytes(string.Format("{0}:{1}", "ip1-xxxxx", "API-Key"))));

  var sms = new OutgoingSMSDTO()
  {
    From = "iP1",
    Numbers = new List<int>() { "46123456789" },
    Contacts = new List<int>(),
    Groups = new List<int>(),
    Message = "test",
    Prio = 1,
    Email = false
  };

  HttpResponseMessage response = await client.PostAsJsonAsync("sms/send", sms);

  if (response.IsSuccessStatusCode)
  {
    Console.Log("Sent");
  }
  else
  {
    Console.Log("Failed, " + response.StatusCode + ": " + await response.Content.ReadAsStringAsync());
  }
}
                
              
                
$conf = array(
  'account' => 'ip1-xxxxx',
  'password' => 'apiKey',
  'apiUrl' => 'api.ip1sms.com',
  'method' => 'POST',
  'endpoint' => '/api/sms/send',
);

$message = array(
  'Numbers' => ['4673055555'],
  'From' => 'iP.1',
  'Message' => "Test message via iP.1's REST API",
);

$jsonEncodedMessage = json_encode($message);
// Set up request options
$options = array(
  'http' => array(
    'header' => array(
      'Content-Type: application/json',
      'Authorization: Basic '. base64_encode($conf['account'].":".$conf['password']),
      'Content-Length: ' . strlen($jsonEncodedMessage)
    ),
    'method' => $conf['method'],
    'content' => $jsonEncodedMessage,
  )
);

$url = "https://" . $conf['apiUrl'] . $conf['endpoint'];
$context = stream_context_create($options);
// Send the request
$response = file_get_contents($url, false, $context);
// Print the response
echo $response;
                
              
                
Dim account As String = "ip1-xxxxxx"
Dim password As String = "API-Key"

Dim client As New HttpClient()

client.BaseAddress = New Uri("https://api.ip1sms.com/api/")
client.DefaultRequestHeaders.Accept.Clear()
client.DefaultRequestHeaders.Accept.Add(New MediaTypeWithQualityHeaderValue("application/json"))

Dim authString As String = Convert.ToBase64String(Encoding.ASCII.GetBytes($"{account}:{password}"))
client.DefaultRequestHeaders.Authorization = New AuthenticationHeaderValue("Basic", authString)

Dim sms As New With
  {
    Key .From = "iP1sms",
    Key .Numbers = New List(Of String)() From {"46123456789"},
    Key .Contacts = New List(Of Integer)(),
    Key .Groups = New List(Of Integer)(),
    Key .Message = "Test", Key .Email = False
  }

Dim response As HttpResponseMessage = Await client.PostAsJsonAsync("sms/send", sms)


End Sub`;
                
              

Automatisera SMS-utskick med vårt SMS API

Du kan enkelt koppla ihop vår SMS Gateway med dagliga rutiner, som till exempel automatiska SMS-bekräftelser på inbokade besök, automatisk generering av lösenord via SMS, tvåfaktorsautentisering via SMS, SMS-påminnelser för obetalda fakturor och mycket mer. Med ett smart och kraftfullt SMS API blir det mesta möjligt. Skapa ett kostnadsfritt utvecklarkonto och kom igång direkt!

SMS-utskick med olika avsändare

Via vårt SMS API kan du enkelt koppla ihop olika avsändare till olika områden, exempelvis en för tidsbokningar, en för lösenordshantering och så vidare. Här skapar du din egen smarta integrerade SMS-applikation med mängder av kraftfulla funktioner.

Tidsstyrda SMS-påminnelser

I vårt SMS API finns funktioner för att enkelt välja när du vill att SMS ska gå iväg från ditt system. iP.1 SMS-API är stabilt och säkert oavsett programmeringsspråk och är byggt för att vara enkelt att komma igång med. Från oss får du exempelkod som kan användas för att snabbt komma igång med kopplingen till vår SMS Gateway. Du kan även hantera och göra större SMS-utskick via vår webbapplikation med ett och samma konto.

Användningsområden

En SMS-integration är en prisvärd och effektiv investering som ger oändliga möjligheter att kommunicera effektivt med både kunder och personal. Tack vare vårt SMS API kan du enkelt automatisera vitala kommunikationskanaler.

iP.1 SMS integrerat i Flex HRM för personaladministration

Flex Applications i Örebro utvecklar system för personaladministration – verktyg för till exempel tidrapportering, schemaläggning, reseräkningar, löner och HR-stöd för företag i alla storlekar. Sedan några år tillbaka erbjuder Flex Applications sina kunder integrerade SMS-tjänster från iP.1.

– I vårt system för bemanning och schemaplanering, Flex HRM Plan, kan arbetsledaren eller chefen skicka ut passförfrågan via SMS till de anställda, som svarar med ett SMS om de kan ta passet eller inte. Blir svaret ja tillsätts passet per automatik i systemet. Det fungerar jättebra, berättar Lena Eriksson på Flex Applications.

Referens Flex Application

Start

199 kr/mån | 39 öre/sms


Tjänster som ingår

 • Obegränsat antal användare
 • Tillgång till samtliga webbtjänster
 • Statistik
 • Import av nummer
 • SMS-mallar
 • Tillgång till API
 • Skicka och ta emot SMS

Extratjänster som ingår
Alla våra extratjänster går att köpa till separat i vår webshop.
 • Valfri avsändare

Bussines

399 kr/mån | 38 öre/sms


Tjänster som ingår

 • Obegränsat antal användare
 • Tillgång till samtliga webbtjänster
 • Statistik
 • Import av nummer
 • SMS-mallar
 • Tillgång till API
 • Skicka och ta emot SMS

Extratjänster som ingår
Alla våra extratjänster går att köpa till separat i vår webshop.
 • Valfri avsändare
 • E-postkopia

Enterprise

599 kr/mån | 37 öre/sms


Tjänster som ingår

 • Obegränsat antal användare
 • Tillgång till samtliga webbtjänster
 • Statistik
 • Import av nummer
 • SMS-mallar
 • Tillgång till API
 • Skicka och ta emot SMS

Extratjänster som ingår
Alla våra extratjänster går att köpa till separat i vår webshop.
 • Valfri avsändare
 • E-postkopia
 • Avregistreringslänk

Vill du undvika månadskostnaden?

Vi erbjuder även en saldomodell, liknande ett kontantkort. Besök vår webshop för att skapa ett konto med SMS-saldo och valfria extratjänster.


Abonnemangsinformation

Avgift för SMS-trafik tillkommer (Se respektive pakets SMS-pris). Abonnemanget löper under 90 dagar med automatisk förnyelse, 30 dagars uppsägningstid. Den första dagen i varje ny månad genereras en faktura för den föregående månadens totalta SMS-trafik och faktureras tillsammans med paketavgiften som post - e-post eller e-faktura.