SMS Gateway

SMS GatewayIntegrera SMS i ditt system

SMS Gateway från iP1sms är en av marknadens mest kraftfulla och består av ett flertal SMS API:er som du når genom olika protokoll, beroende på just ditt användningsområde och behov. Vi ger dig möjlighet att enkelt och säkert skicka SMS från din egen mjukvara. Tack vare direktkoppling till de flesta operatörer världen över och kostnadsfria leveransrapporter får du maximal leveransfrekvens – det innebär i praktiken ett SMS API med full global täckning.

Skicka och ta emot SMS

Med våra virtuella nummer kan du skapa en dubbelriktad kommunikationsväg i din egen mjukvara. Du kan också samla in information till vårt integrerade kontakt-API genom att skicka nyckelord via SMS till ett virtuellt nummer.

Spara tid och pengar!

En effektiv SMS Gateway kräver också effektiva betalningslösningar. Vi erbjuder både efterfakturering och saldomodell, beroende vad som passar just dig. Vid stora volymer återkommer vi med offert.

Ingen utvecklare = Inga problem!

Vill du ha hjälp med att integrera SMS i din app eller på din hemsida? Inga problem, vi erbjuder förmånlig konsulting när det gäller integration av våra SMS API:er, kontakta oss för en offert eller om du har övriga frågor kring integration.

Fördelar med vår SMS Gateway

Smarta och effektiva SMS API:er med många fördelar. Du kan till exempel:

 • Komma igång direkt med färdig exempelkod
 • Skicka SMS med global täckning
 • Skicka och ta emot SMS med virtuellt nummer
 • Automatisera undersökningar via SMS
 • Automatisera NKI via SMS
 • Implementera tvåfaktorsautentisering via SMS (2FA)
 • Fri tillgång till våra webb-klienter
Skapa ett kostnadsfritt utvecklarkonto

Du når våra API:er genom följande protokoll

SMPP

Short Message Peer-to-Peer. Ett Meddelandeprotokoll som används SMS-operatörer sinsemellan. SMPP-protokollet används bland annat av mobiltelefoner när de skickar SMS till varandra.

HTTPS/S

Hypertext Transfer Protocol. Ett protokoll som används för att skicka information via webben, exempelvis när en webbläsare frågar en webbserver efter en HTML-sida.

SMTP

Simple Mail Transfer Protocol. Ett protokoll som används när du skickar ett e-postmeddelande, exempelvis från en e-postklient som Microsoft Outlook.

Dokumentation

Ett bra API kräver också bra dokumentation. Vi strävar efter att det ska vara så enkelt som möjligt att använda våra API:er vilket också genomsyrar vår dokumentation.

Klicka här för att komma till utvecklarsidan

Exempelkod: Skicka ett SMS

API: RESTful 1.0

För mer utförlig dokumentation besök vår utvecklarsite

                
using (var client = new HttpClient())
{
  client.BaseAddress = new Uri("https://api.ip1sms.com/v2/");
  client.DefaultRequestHeaders.Accept.Clear();
  client.DefaultRequestHeaders.Accept.Add(new MediaTypeWithQualityHeaderValue("application/json"));
  client.DefaultRequestHeaders.Authorization = new AuthenticationHeaderValue("Bearer", "API Key");

  var sms = new OutgoingSMS()
  {
    "sender": "iP1",
    "recipients": {"46712345678"},
    "body": "string",
    "type": sms,
    "datacoding": gsm,
    "priority": 1,
    "reference": "Test",
    "tags": [
      "Test SMS"
      ]
  };

  HttpResponseMessage response = await client.PostAsJsonAsync("batches", sms);

  if (response.IsSuccessStatusCode)
    {
      Console.WriteLine("Sent");
    }
  else
    {
      Console.WriteLine("Failed, " + response.StatusCode + ": " + await response.Content.ReadAsStringAsync());
    }
}
                
              
                
$conf = array(
  'password' => 'API key',
  'apiUrl' => 'api.ip1sms.com/v2/',
  'method' => 'POST',
  'endpoint' => 'batches',
);

$message = array(
  "sender" => "iP1",
  "recipients" => ["46712345678"],
  "body" => "Test message rest v2",
  "type" => "sms",
  "datacoding" => "gsm",
  "priority" => 1,
  "reference" => "Test",
  "tags" => ["Test SMS"],
);

$jsonEncodedMessage = json_encode($message);
// Set up request options
$options = array(
  'http' => array(
    'header' => array(
      'Content-Type: application/json',
      'Authorization: Bearer '.$conf['password'],
      'Content-Length: ' . strlen($jsonEncodedMessage)
    ),
    'method' => $conf['method'],
    'content' => $jsonEncodedMessage,
  )
);

$url = "https://" . $conf['apiUrl'] . $conf['endpoint'];
$context = stream_context_create($options);
// Send the request
$response = file_get_contents($url, false, $context);
// Print the response
echo $response;
                
              

Automatisera SMS-utskick med vårt SMS API

Du kan enkelt koppla ihop vår SMS Gateway med dagliga rutiner, som till exempel automatiska SMS-bekräftelser på inbokade besök, automatisk generering av lösenord via SMS, tvåfaktorsautentisering via SMS, SMS-påminnelser för obetalda fakturor och mycket mer. Med ett smart och kraftfullt SMS API blir det mesta möjligt. Skapa ett kostnadsfritt utvecklarkonto och kom igång direkt!

SMS-utskick med olika avsändare

Via vårt SMS API kan du enkelt koppla ihop olika avsändare till olika områden, exempelvis en för tidsbokningar, en för lösenordshantering och så vidare. Här skapar du din egen smarta integrerade SMS-applikation med mängder av kraftfulla funktioner.

Tidsstyrda SMS-påminnelser

I vårt SMS API finns funktioner för att enkelt välja när du vill att SMS ska gå iväg från ditt system. iP.1 SMS-API är stabilt och säkert oavsett programmeringsspråk och är byggt för att vara enkelt att komma igång med. Från oss får du exempelkod som kan användas för att snabbt komma igång med kopplingen till vår SMS Gateway. Du kan även hantera och göra större SMS-utskick via vår webbapplikation med ett och samma konto.

Användningsområden

En SMS-integration är en prisvärd och effektiv investering som ger oändliga möjligheter att kommunicera effektivt med både kunder och personal. Tack vare vårt SMS API kan du enkelt automatisera vitala kommunikationskanaler.

iP.1 SMS integrerat i Flex HRM för personaladministration

Flex Applications i Örebro utvecklar system för personaladministration – verktyg för till exempel tidrapportering, schemaläggning, reseräkningar, löner och HR-stöd för företag i alla storlekar. Sedan några år tillbaka erbjuder Flex Applications sina kunder integrerade SMS-tjänster från iP.1.

– I vårt system för bemanning och schemaplanering, Flex HRM Plan, kan arbetsledaren eller chefen skicka ut passförfrågan via SMS till de anställda, som svarar med ett SMS om de kan ta passet eller inte. Blir svaret ja tillsätts passet per automatik i systemet. Det fungerar jättebra, berättar Lena Eriksson på Flex Applications.

Referens Flex Application

Våra tjänster är baserade på ett SMS-saldo

Du fyller på ett SMS-saldo på ditt konto som sedan varje SMS dras från. När saldot är slut kan du fylla på det manuellt eller aktivera återkommande påfyllning när saldot nått en viss nivå.

Kontot kan användas för alla våra tjänster. SMS-priset beror på hur mycket saldo du fyller på med samt vilken kontotyp du väljer.