Web SMS

SMS MarknadsföringNå dina kunder snabbt och effektivt


I kundrelationer är förtroende en grundbult. Och med förtroende följer ansvar och respekt. Det är viktigt att tänka på när du använder en av marknadens mest effektiva tjänster för att kommunicera med din kund: SMS Marknadsföring.

Med vår tjänst, Capacity SMS, når du ut med dina erbjudanden på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt. 90 procent av alla sms blir lästa inom 90 sekunder. Med hjälp av tjänsten har du dessutom god kontroll över dina sändlistor vilket säkerställer att du skickar rätt information och erbjudanden till rätt kontakter. Det bidrar till att utveckla kundrelation och skapar tillit.

SMS marknadsföring - så enkelt kommer du igång

Capacity SMS är en helt webbaserade SMS-tjänst som kan hantera hundratusentals och målgruppsanpassade SMS. Allt du behöver finns samlat i tjänstens webbgränssnitt.

Sex steg för att komma igång:

 1. Starta ett konto för vår tjänst eller prova kostnadsfritt.
 2. Importera dina kontakter och mobilnummer.
 3. Skapa specifika målgrupper med hjälp av labels.
 4. Använd labels för att rikta budskap och kampanjer till rätt mottagare.
 5. Skapa innehåll som lockar målgruppen att agera: svara på inbjudan, dra nytta av en rabattkod eller svara på en enkät.
 6. Skicka sms till samtliga mottagare direkt från vår tjänst i din webbläsare.

Användningsområden för Capacity SMS

En smart och effektiv SMS-tjänst med många användningsområden. Du kan till exempel:

 • Skicka supermånga SMS direkt från din webbläsare
 • Skicka ut SMS-kampanjer på exakt målgruppsnivå
 • Skicka ut inbjudningar till event
 • Skicka ut rabattkoder och specialerbjudanden
Prova kostnadsfritt
Valfri avsändare

Välj text för namn du vill ha som avsändare för dina SMS. Du kan använda 3–11 tecken och det ska vara bokstäver A till Z och eller siffror 0 till 9.

Importera dina nummer

Importera telefonnummer för dina kunder eller användare från exempelvis Microsoft Excel med hjälp av vår smarta import-guide.

Håll ditt nummerregister uppdaterat

Tjänsten erbjuder möjlighet att med hjälp av landskod säkerställa att telefonnummer som du vill skicka till verkligen används och är uppdaterade.

Obegränsat antal användare

Du får möjlighet att lägga till obegränsat antal användare från ditt företag/förening/organisation med olika behörighetsnivåer.

Text-mallar

Skapa färdiga textmallar som du sedan kan återanvända på ett enkelt sätt.

Tidsinställda SMS

Automatisera dina utskick, bestäm datum och tid för när SMS:et ska skickas till målgruppen.

Avregistrering

Gör det enkelt och tydligt för mottagare som vill avregistrera sig från framtida utskick via inkommande SMS.

SMS Dashboard - kontroll över utfallet

Statistik över dina skickade SMS för att kunna analysera, utveckla och förfina dina kampanjer.

Integrera i eget system

Med ett konto får du även kostnadsfri tillgång till vårt API, våra funktioner och processer, vilket gör det möjligt för dig att integrera med egna system.

fyra steg till SMS Marknadsföring som ger effekt

Mobiltelefonen är vår tids förhärskande hjälpmedel för kommunikation. Den nyttjas såväl på jobbet som för personliga och privata ärenden. Det innebär samtidigt att när du kommunicerar med dina kunder i den kanalen måste du ha ett tydligt godkännande att få göra det och du måste kommunicera relevant innehåll.

Om du följer stegen nedan är du på god väg att skapa en kraftfull marknadsföringskanal direkt in i hjärtat hos dina kunder.

Och kom ihåg: SMS är och förblir en effektiv kanal, 90 procent av alla SMS läses inom 90 sekunder!

Steg 1: Giltiga nummer och data du äger

Eftersom mobilen i många fall är ett verktyg som används såväl privat som i arbetet är det väsentligt att din verksamhet har ett tydligt godkännande från den person du ska skicka SMS till. Ett sätt att arbeta effektivt med det är formulär på din webbsida för kunder/besökare att signa upp sig för din SMS marknadsföring.

När du har acceptans kan du i ett välkomst-meddelande upprepa och vara tydlig med hur du kommer att använda SMS som kanal i din marknadsföring. Berätta vilken typ av meddelande och kampanjer personen kan förvänta sig och hur ofta du kommer att skicka SMS, vilket du även ska kommunicera i webbformuläret såklart.

💡 Ett tips för att skapa möjligheter att utvidga din kontaktlista är att arbeta med kampanjer där dina nuvarande användare kan värva vänner/kollegor i utbyte mot någon form av gratifikation, exempelvis en rabattkod.

Steg 3: Innehåll som är anpassat för sms

Ett SMS har en begränsning till 160 tecken, när man överstiger 160 tecken blir det automatiskt två eller flera SMS som i användarens telefon sammanfogas till ett långt. Det betyder att du måste vara kort och koncis i din kommunikation. Jobba med dina texter så att du kommunicerar det absolut viktigaste utan att det blir ”rumphugget”.

Länkar funkar alldeles utmärkt i SMS och därmed har du en gyllene möjlighet att driva trafik till kampanjsidor med fullständig information och tydliga erbjudanden att genomföra ett köp, svara på en enkät eller registrera sig för ett event. Säkerställ att dessa webbsidor är mobilanpassade!

Du måste också i varje SMS säkerställa att kunden har möjlighet att avregistrera sig från framtida utskick.

Steg 2: Relevant innehåll

Att känna sin kund och användare är avgörande för framgångsrik marknadsföring i allmänhet och via SMS i synnerhet eftersom det är en mycket personlig kanal. För att lära känna dina användare kan korta enkäter, 2–3 frågor via SMS var en väg att gå. Var noga med att ”lyssna” till svaren, dokumentera och gruppera dina kontaktlistor i relevanta grupper.

Diversifiera ditt sätt att kommunicera, det gör att din marknadsföring blir mer pricksäker och relevant för mottagaren. Särskilj vilken typ av erbjudande/information du skickar i SMS respektive e-post. Det ska inte vara exakt samma innehåll i olika kanaler. Anpassade och ”snabba” erbjudande passar för SMS liksom olika typer av påminnare och eventuella sena ändringar för exempelvis en aktivitet. Det innebär att du med fördel kan jobba med tydliga call-to-actions i SMS.

Tonen i dina SMS vara personlig utan att vara familjär. Undvik att ha kompis-ton och använd inte emojis. Professionalitet i innehållet är viktigt!

Steg 4: Statistik för att utveckla innehåll och relation

Med digitala och webbanpassade verktyg följer stora möjligheter att följa användarens beteenden. Det innebär att du kan lära känna kunden ännu lite bättre för varje action denne gör.

Var noggrann med att analysera din statistik för att kunna utveckla och förfina såväl dina sätt att kommunicera som din relation till användaren.

Det kan handla om att lära dig allt från vilken typ av innehåll och erbjudande som ger bäst effekt till att utreda vilka tider och vilka dagar som lämpar sig bäst för utskick för dina specifika målgrupper.

Fakta om SMS och tips på innehåll

SMS har som alla kanaler sina begränsningar. Men de uppvägs utan tvivel av det höga observationsvärdet SMS har. SMS blir lästa! Här nedan får du tillgång till lite fakta kring SMS och tips på innehåll som du kan utveckla för att använda i din SMS Marknadsföring till dina kunder eller användare.

Fakta om SMS

Antal tecken är begränsat

Ett SMS innehåller 160 tecken. Ett mycket begränsat antal tecken för kommunikation. Men i avgränsningar och begränsningar skapas också möjligheter att verkligen lyfta fram det viktigaste och bli tydlig. Bejaka utmaningen!

Det finns även möjlighet att skriva fler tecken, upp till 918 tecken, men då räknas din text som totalt sex SMS, även om mottagaren får texten sammanfogad i en löpande text.

Ren text utan krusiduller

SMS är i princip rena textmeddelanden, det innebär även begränsningar i hur texten kan formateras. Glöm fet-text, kursiv och olika storlekar. Det kan uppfattas som ”fattigt” men återigen, se det som en utmaning att texten du skriver verkligen blir kort, koncis och kärnfull.

Webblänkar för att leda vidare

Även om texten inte kan formateras kan dock webblänkar läggas in i SMS. Det är synnerligen användbart för att lotsa mottagaren vidare till en kampanjsida, en enkät eller kanske ett oemotståndligt erbjudande.

Avsändare av SMS

Normalt har ett SMS antingen ett mobilnummer eller ett namn som avsändare. När du nyttjar vår tjänst finns möjligheten att gå ifrån ett mobilnummer och skapa ett unikt avsändarna. Du kan bolla med 3 till 11 tecken och du kan använda samtliga bokstäver från A till Z likväl som samtliga siffror 0 till 9.

Tips på innehåll

Uppmärksamma speciella dagar

Den som vet mest vinner. Ett slitet uttryck, men när det gäller kunder är det högsta relevant. Var noga med att samla in värdefull information om dina användare och kunder. Den kan sedan användas för att skicka professionellt personliga meddelande. Det kan handla om att uppmärksamma en födelsedag, en årsdag eller ett specialintresse.

Relevanta erbjudande och möjligheter

Ju mer du vet om dina användare och kunder desto enklare blir det att anpassa erbjudande, information och annat till specifika målgrupper eller rent av personer. Det innebär att du på ett professionellt sätt kan ge dina användare exempelvis förhandsinformation eller omvärldsbevakning som de kan dra nytta av.

Bekräftelser och ändringar

Eftersom SMS har ett fantastiskt högt observationsvärde, 90 procent av SMS läses inom 90 sekunder, är kanalen utmärkt för att skicka olika former av bekräftelser, ändringar eller viktiga meddelanden. Den kan handla om att bekräfta en mötestid, meddela en ändrad mötesplats eller såklart unika kunderbjudanden med kort tid att agera på.

Undersökningar

Enkäter för att lära känna kunder och användare lämpar sig ypperligt för SMS. Skapa korta men kärnfulla enkäter på webben. Använd sedan SMS för att driva dina användare att svara på 4–5 korta frågor. Det ger dig möjlighet att lära känna dina kunder, utveckla dina aktiviteter eller dina produkter och tjänster på ett effektivt sätt.

Avregistrering

När du använder SMS som kanal i din marknadsföring är det oerhört viktigt att du är lyhörd för kunden och erbjuder möjlighet till avregistrering, varje gång du ger ett utskick. Kunden måste på ett enkelt sätt kunna avsluta sin kommunikation med ditt företag eller organisation. Det är i grunden en fråga om respekt och tillit.

SWEDMA är en intresseorganisation som säkerställer att datadriven marknadsföring sker på ett ansvarsfullt och respektfullt sätt. Organisationen beskriver sin roll på sin webb enligt följande:

”SWEDMA – Swedish Data & Marketing Association – sammanför såväl leverantörer som köpare i det svenska ekosystemet för datadriven marknadsföring. SWEDMA samlar hela värdekedjan och skapar optimala förutsättningar för att arbeta ansvarsfullt med datadriven marknadsföring – och bidra till det som ett enskilt företag inte självt kan uppnå.”

I SWEDMAS sammanställning över etiska regler finns ett bra underlag, och riktlinjer för att arbeta ansvarsfullt med mobil marknadsföring. Läs Etiska regler för mobil marknadsföring direkt på webben.

Samtycke och möjlighet till avregistrering

Två viktiga områden att lära sig mer om är givetvis hur kunder ger sitt samtycker för att ta emot marknadsföring via SMS samt hur en person kan avregistrera sig från utskick.

Här kan du läsa ett utdrag ur SWEDMAS etiska regler för mobil marknadsföring.

Vad betyder begreppet “soft opt-in”

2.1.2 Soft opt-in

Huvudregeln är att privatpersoner måste samtycka på förhand för att marknadsföring ska få ske till dennes mobila enhet (opt-in). Så kallad soft opt-in är ett undantag, som innebär att meddelanden kan sändas till privatpersoner utan sådant samtycke om samtliga följande villkor är uppfyllda:

 • Kontaktuppgifterna har samlats in i samband med försäljning av en vara eller tjänst från det avsändande företaget.
 • Mottagaren är kund eller har varit kund inom de senaste 12 månaderna.
 • Mottagaren har informerats om att kontaktuppgifterna kan användas för mobil marknadsföring och har erbjudits möjlighet att avstå framtida kontakt.
 • Marknadsföringen får endast avse egna likartade varor och tjänster

SMS är ett viktigt instrument i strävan efter att öka försäljningen för Your look...for Less!

Det Internationella postorderföretaget ”Your Look…for Less!” (YLFL) har varit etablerade i Sverige sedan 2012. YLFL erbjuder en bred repertoar av mode för kvinnor till resonabla priser. När YLFL lanserades i Sverige var en av utmaningarna att generera trafik till deras webb-shop. Efter att ha analyserat olika typer av marknadsföringskanaler valde de att testa SMS som en av kanalerna för att nå ut till sina kunder, vilket har varit mycket uppskattat hos deras shoppare.

”Vi har samarbetat med iP.1 på den Svenska marknaden sedan 2014 och i Italien hade vi vår första SMS-kampanj 2018. Vi skickar årligen ett antal SMS-kampanjer till våra kunder. SMS är ett väldigt viktigt verktyg för oss för att att öka orderfrekvens och försäljning. Vi är mycket nöjda med vårt samarbete med iP.1. De har en hög expertis på området och såväl rekommendationer som servicekvalité håller en excellent nivå,” säger Ulrike Gode - Senior Manager, and Sonja Paulus – Marketing Manager, Sieh An!.

Your Look…for Less är ett varumärke inom Sieh An! Som i sin tur är en del av Otto Group, en global koncern med detaljhandel och detaljhandels-relaterad verksamhet med ca 51 800 anställda och en försäljning på 13.7 miljarder euro.

SMS-marknadsföring fungerar utmärkt enligt Sonja Paulus och Ulrike Gode, marketing managers på Sieh An Ulrike Gode - Senior Marketing Manager, Sonja Paulus - Marketing Manager

Start

199 kr/mån | 38 öre/SMS


Tjänster som ingår

 • Obegränsat antal användare
 • Tillgång till samtliga webbtjänster
 • Statistik
 • Import av nummer
 • SMS-mallar
 • Tillgång till API
 • Skicka och ta emot SMS

Extratjänster som ingår
Alla våra extratjänster går att köpa till separat i vår webshop.
 • Valfri avsändare

Bussines

399 kr/mån | 35 öre/SMS


Tjänster som ingår

 • Obegränsat antal användare
 • Tillgång till samtliga webbtjänster
 • Statistik
 • Import av nummer
 • SMS-mallar
 • Tillgång till API
 • Skicka och ta emot SMS

Extratjänster som ingår
Alla våra extratjänster går att köpa till separat i vår webshop.
 • Valfri avsändare
 • E-postkopia

Enterprise

599 kr/mån | 32 öre/SMS


Tjänster som ingår

 • Obegränsat antal användare
 • Tillgång till samtliga webbtjänster
 • Statistik
 • Import av nummer
 • SMS-mallar
 • Tillgång till API
 • Skicka och ta emot SMS

Extratjänster som ingår
Alla våra extratjänster går att köpa till separat i vår webshop.
 • Valfri avsändare
 • E-postkopia
 • Avregistreringslänk

Vill du undvika månadskostnaden?

Vi erbjuder även en saldomodell, liknande ett kontantkort. Besök vår webshop för att skapa ett konto med SMS-saldo och valfria extratjänster.


Abonnemangsinformation

Avgift för SMS-trafik tillkommer (Se respektive pakets SMS-pris). Abonnemanget löper under 90 dagar med automatisk förnyelse, 30 dagars uppsägningstid. Den första dagen i varje ny månad genereras en faktura för den föregående månadens totalta SMS-trafik och faktureras tillsammans med paketavgiften som post - e-post eller e-faktura.